Hướng dẫn Backup và Restore trong opencart

Trong quá trình quản trị web chúng ta sẽ cần lưu trữ lại dữ liệu web để phòng trường hợp mất dữ liệu web ,trên trang quản trị web opencart sẽ có sẵn tính năng backup và restore hiệu quả mà chúng ta cần.

Backup và restore trên opencart

Bước 1: Vào System > Maintenance > Backup / Restore > Backup > Select All > Export để xuất file backup ra

Bước 2: Sau khi bấm Export file backup sẽ được tải xuống và lưu trữ file backup lại

Bước 3: để tiến hành restore lại dữ liệu web cũng tạo và đăng nhập lại các bước trền và

vào Restore > Import chọn file backup  

Bước 4: Chờ quá trình restore và thông báo import thành công

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước backup và restore trên opencart tại đây chúng ta có thể chủ động backup dữ liệu web opencart của mình  .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake