Cài đặt ESXI

Cài đặt ESXI

 

 1. Download ISO trên trang chủ bản VMware.
  Đã hoàn thành
  VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64
 2. Tạo Usb boot
  Đã hoàn thành
  image-1652236364134.png

  Sau khi tạo boot thành công tiếp theo tiến hành cài đặt trên Host.

 3. Cắm Usb vào Host boot và usb
  Đã hoàn thành
  Giao diện khi boot vào usb
  image-1652236545251.png

  image-1652236601536.png

  Chọn vào enter
  image-1652236630675.png

  Bấm phím F11, để chấp nhận chính sách của VMWare

  image-1652236672135.png

  Tùy chọn ổ đĩa cứng cài đặt hoặc nâng cấp

  Chọn ổ đĩa cứng => Bấm phím [ Enter ] để tiếp tục

  image-1652236695128.png

  Chọn loại bàn phím

  => Mặc định là US Default => Bấm phím [ Enter ] để tiếp tục

  image-1652236730535.png

  Nhập mật khẩu cho tài khoản root. Mật khẩu root yêu cầu độ phức tạp bao gồm: Chữ Latin, Chữ viết hoa, số và ký tự đặc biệt.
  image-1652236757600.png

  Xác nhận cài đặt => Bầm phím F11 để cài đặt
  image-1652236780087.png

  Quá trình cài đặt sẽ được diễn ra

  image-1652236805772.png

  Sau khi cài đặt kết thúc, bạn gỡ đĩa cài đặt hoặc file cài đặt => Bấm phím [ Enter ] để reboot lại sever
  image-1652236853629.png

  Sau khi khởi động lại, bạn sẽ thấy thông tin đường dẫn để truy cập tới trang quản lý của ESXi.

  image-1652236911280.png

  ————————————————————————————————————————————-

 4. Setting Port IDRAC

  – Cấu hình port IDRAC

  –  add Vlan ID

  image-1652250630226.png

 5. Tiếp theo set vSwitch để cấu hình load balancing.

  image-1652250747946.png

  Cắm các card mạng vào switch để test check.

 6. Cấu hình vMotion để chạy tính năng migration.

  image-1652250906855.png

  ví dụimage-1652250977962.png

 7. Thực hiện cấu hình NTP
  image-1667875638199.png