Backup and restore config ESXI

Bước 1:  Sử dụng Dòng lệnh ESXi để Sao lưu Máy chủ ESXi Việc sử dụng dòng lệnh ESXi để

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Firewalld

Firewalld là hệ thống tường lửa sử dụng zones và service để quản lý Cài đặt firewalld Bước 1: Để

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Bonding

Bonding là tổng hợp của nhiều liên kết của các card mạng trong server để được tốc độ cao hơn

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Mailserver với Zimbra

MAIL SERVER sử dụng giao thức SMTP là máy chủ thực hiện nhiệm vụ quản lý thư nhằm kiểm soát

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy

Squid Proxy là một bộ nhớ đệm hỗ trợ đầy đủ các giao thức phổ biến như HTPS,HTTPS,FTP , được

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Pair key kết nối ssh

Pair key được hình thành từ public key và private key public key được đặt trong server để khi client

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt SSH

SSH là giao thức kết nối từ xa cổng mặc định kết nối là 22 có mã hóa thay thế

Đọc thêm