Backup and restore config ESXI

Bước 1:  Sử dụng Dòng lệnh ESXi để Sao lưu Máy chủ ESXi Việc sử dụng dòng lệnh ESXi để

Đọc thêm

Hướng dẫn update patch

Hướng dẫn update patch I. Cài lại ESXI bản 6.7 U3. II. Thực hiện update Patch 1. Check ESXi Version

Đọc thêm

VMware ESXi

Tổng quan VMware là gì? VMware là tên của phần mềm ảo hóa nổi tiếng số 1 hiện nay được

Đọc thêm

Cài đặt ESXI

Cài đặt ESXI   Download ISO trên trang chủ bản VMware. Đã hoàn thành VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64 Tạo Usb boot Đã hoàn

Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình mail trong opencart

Trong quá trình web hoạt động trang web sẽ có các phần để khách hàng điền thông tin nhanh để

Đọc thêm

Hướng dẫn Backup và Restore trong opencart

Trong quá trình quản trị web chúng ta sẽ cần lưu trữ lại dữ liệu web để phòng trường hợp

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Firewalld

Firewalld là hệ thống tường lửa sử dụng zones và service để quản lý Cài đặt firewalld Bước 1: Để

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Bonding

Bonding là tổng hợp của nhiều liên kết của các card mạng trong server để được tốc độ cao hơn

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Mailserver với Zimbra

MAIL SERVER sử dụng giao thức SMTP là máy chủ thực hiện nhiệm vụ quản lý thư nhằm kiểm soát

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy

Squid Proxy là một bộ nhớ đệm hỗ trợ đầy đủ các giao thức phổ biến như HTPS,HTTPS,FTP , được

Đọc thêm