Hướng dẫn cài đặt Mailserver với Zimbra

MAIL SERVER sử dụng giao thức SMTP là máy chủ thực hiện nhiệm vụ quản lý thư nhằm kiểm soát lượng thư gửi và nhận mail tránh những trường hợp bị spam mail , bị virut xâm nhập dẫn đến block maill.

Cài server sử dụng tên miền vdata.cf

Bước 1: Đổi tên máy chủ thành mail.vdata.vn sử dụng lệnh

hostnamectl set-hostname “mail.vdata.cf”

và thêm record MX để sử dụng mail server trên web quản lý tên miền

Bước 2: Sửa host của server sử dụng lệnh

vi /etc/hosts

Bước 3: Thêm vào host ip và tên miền mail thêm lệnh

ip mail.vdata.cf mail

Bước 4: Để cài đặt netstat sử dụng các lệnh

yum -y install net-tools

Bước 5: Cài đặt các gói tin cần thiết sử dụng lệnh

yum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 wget -y

Bước 6: Để tạo thư mục zimbra sử dụng lệnh

mkdir zimbra && cd zimbra

Bước 7: Để tải xuống zimbra sử dụng lệnh

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.10_GA/zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz

Bước 8 : Để giải nén file ZCS 8.8.10 sử dụng lệnh

tar zxpvf zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz

Bước 9: Sau đó đi tới file sử dụng lệnh

cd zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617

Bước 10: Để chạy file sử dụng lệnh sử dụng lệnh

./install.sh

Bước 11: Chọn y để đồng ý cài đặt các packages

Bước 12: Sau khi kiểm tra tên miền mail.vdata.cf đã trỏ nhấn enter để tiếp tục quá trình cài đặt

Bước 13: Sau đó chọn 7 và 4 để chọn đặt password cho admin mail

Bước 14: Sau đó theo các chỉ dẫn và lưu vào đường dẫn /opt/zimbra/config.

Bước 15: Sau đó vào web kiểm tra theo đường dẫn https://mail.vdata.cf:7071

Bước 16: Muốn gửi thư vào thư mới rồi nhập tên mail muốn gửi tới và bấm gửi

Bước 17: Kiểm tra đã gửi thành công

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cấu hình và cài đặt mail server zimbra chạy với tên miền là mail.vdata.cf tại đây chúng ta có thể quản lý và thiết lập hệ thống mail server riêng theo tên miền doanh nghiệp .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake