Hướng dẫn cài đặt Squid Proxy

Squid Proxy là một bộ nhớ đệm hỗ trợ đầy đủ các giao thức phổ biến như HTPS,HTTPS,FTP , được đặt trước máy chủ web và cải thiện tốc độ và hiệu suất trang web server bằng cách lưu vào cache các yêu cầu này lặp đi lặp lại và lọc lưu lượng truy cập web.

mục lục

Cài đặt Squid

Bước 1: Để cài đặt squid sử dụng lệnh

yum install squid

và bấm y để đồng ý cài đặt

Bước 2: Sau đó khởi động dịch vụ bằng lệnh

systemctl start squid

Bước 3: khởi động squid cùng server sử dụng lệnh

systemctl enable squid

Bước 4: Để kiểm tra sử dụng lệnh

systemctl status squid

Bước 5: Vào file config sử dụng lệnh

vi /etc/squid/squid.conf

Bước 6: Cho phép các dãy ip sử dụng squid proxy sử dụng lệnh

acl localnet src ip 14.241.230.0/24

Bước 7: Cho phép thêm các cổng an toàn để truy cập thông qua Squid proxy tương tự như cho kết nối port web sử dụng lệnh

acl Safe_ports port 80

Bước 8: Cổng mặc định của squid proxy là 3128 có thể thay đổi cổng khác

Bước 9: Để tạo tài khoản đăng nhập cho Squid proxy cài đặt các công cụ cần thiết sử dụng lệnh

yum – y install httpd-tools

Bước 10: Để tạo file và phân quyền cho file sử dụng lệnh

touch /etc/squid/passwd && chown squid /etc/squid/passwd

Bước 11: để tạo user hung cho squid proxy sử dụng lệnh

htpasswd /etc/squid/passwd hung 

Bước 12: vào file config của squid proxy thêm các lệnh cấu hình xác thực user

Bước 13: Để khởi động lại dịch vụ squid proxy sử dụng lệnh

systemctl restart squid

Bước 14: Để chặn web bất khì khi sử dụng proxy sử dụng lệnh vi /etc/squid/blocked_sites và thêm vào trang web vd:domain.com sau đó lưu và thoát

Bước 15: Vào file config squid và thêm đường dẫn file chặn web sử dụng lệnh

acl blocked_sites dstdomain “/etc/ squid/blocked_sites”

http_access deny blocked_sites

Bước 16: Sau đó lưu lại và khởi động lại squid proxy sử dụng lệnh

Systemctl restart squid

Bước 17: Vào client kết nối vào proxy và kiểm tra

Bước 18: Kiểm tra kết nối các web đã chặn

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cài đặt và cấu hình server squid proxy cho riêng mình , tại đây chúng ta có thể quản lý các ip và trang web khi kết nối vào server.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake