Hướng dẫn cấu hình mail trong opencart

Trong quá trình web hoạt động trang web sẽ có các phần để khách hàng điền thông

tin nhanh để liên hệ với bạn , để nhận được thông tin khác hàng liện hệ thì thường

chúng ta sẽ cấu hình nhận qua mail các thông tin sẽ hiện như trong hình thức liên hệ

trên web , sau đây là các bước cấu hình mail trong opencart

cấu hình mail trong opencart

Bước 1: Vào System > Settings > Mail để vào cấu hình mail

Bước 2: Cấu hình mail và chọn save để lưu lại

Bước 3: Để gửi mail cho các tài khoản trong web vào Marketing > Mail và điền các thông tin mail cần gửi và chọn Send để bắt đầu gửi 

Bước 4: Vào mail để kiểm tra thư đã được gửi thành công

Kết luận

Chúng ta vừa hoàn thành các bước cấu hình mail trên opencart tại đây chúng ta có thể tạo và gửi mail tự động cho web opencart của mình  .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake