Backup and restore config ESXI

Bước 1:  Sử dụng Dòng lệnh ESXi để Sao lưu Máy chủ ESXi Việc sử dụng dòng lệnh ESXi để

Đọc thêm

Hướng dẫn update patch

Hướng dẫn update patch I. Cài lại ESXI bản 6.7 U3. II. Thực hiện update Patch 1. Check ESXi Version

Đọc thêm

VMware ESXi

Tổng quan VMware là gì? VMware là tên của phần mềm ảo hóa nổi tiếng số 1 hiện nay được

Đọc thêm

Cài đặt ESXI

Cài đặt ESXI   Download ISO trên trang chủ bản VMware. Đã hoàn thành VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64 Tạo Usb boot Đã hoàn

Đọc thêm

Hardening cho Windows Server

Hardening cho Windows Server 1. HỆ THỐNG TỆP DỮ LIỆU/ FILE SYSTEM Hệ thống tệp dữ liệu FILE SYSTEM Hệ

Đọc thêm