Cài đặt ESXI

Cài đặt ESXI   Download ISO trên trang chủ bản VMware. Đã hoàn thành VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64 Tạo Usb boot Đã hoàn

Đọc thêm

Hardening cho Windows Server

Hardening cho Windows Server 1. HỆ THỐNG TỆP DỮ LIỆU/ FILE SYSTEM Hệ thống tệp dữ liệu FILE SYSTEM Hệ

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CƠ BẢN PFSENSE TRÊN CLOUD SERVER

Một hệ thống Cloud Server hoàn chỉnh không thể thiếu tường lửa. Và pfSense là nền tảng Firewall xứng đáng

Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Firewalld

Firewalld là hệ thống tường lửa sử dụng zones và service để quản lý Cài đặt firewalld Bước 1: Để

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng Pair key kết nối ssh

Pair key được hình thành từ public key và private key public key được đặt trong server để khi client

Đọc thêm